۱۳۸۷ خرداد ۱۸, شنبه

Insomnia

وقتی اذان مغرب 21:28 و اذان صبح ساعت 2:48 و طلوع آفتاب ساعت 4:45، خب آدم خیلی جدی به این فکر میکنه که شب نخوابم تا اذان صبح! ولی خب، صبح کار داری، پس میخوابی. ولی خوابت مقطع میشه! تازه، همه وقت هوا روشنه، به جز ساعت مثلا نه و نیم شب تا سه نصفه شب، هوا روشنه. اونوقت تازه میفهمی بیخوابی (Insomnia) چیه!
اونوقت چند روزی که در این حال سیر میکنی، دچار یه مشکلی میشی. نمیدونی چه اتفاقاتی واقعا افتاده، چه اتفاقاتی رو خواب دیدی، کدوما رو توهم کردی! عجب احساس فجیعیه!