۱۳۸۷ خرداد ۱۹, یکشنبه

اندازه انسان

از این جمله اینقدر خوشم اومد که تصمیم گرفتم که عکسش رو هم حتما بذارم.

The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.
- Samuel Johnson
خیلی مفهوم بلندی داره.