۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

عدم صداقت

از یه چیزی بدم می آد، اونم عدم صداقته
اینکه بچه های مسلمون، تو دانشگاه تو جمع خودشون، پسر و دختر با هم لاس بزنن. آخه اگه ایراد نداره، پس چرا فقط قربون صدقه همدیگه میرین؟ اگه ایراد داره، خوب پس...؟ اینقدر آدم باشین که صداقت داشته باشین، بگین ما اینیم، و همونی که هستین رو نشون بدین.
چقدر بدم می آد از این رفتار... اصلا قابل بیان نیست... حال تهوع پیدا می کنم.
یاد این جمله کلاس اخلاق و حقوق پزشکی (Medical Ethics and Law) اوایل سال می افتم.

Values are expressed in the things we do, the ways we behave, and not merely in the things we say.

1 comments:

ایمان گفت...

من یاد ِ این افتادم:
Aristotle's solution was simple and radical. He said, "Plot is character. Forget psychology. Forget the inside of men's heads. Judge them by their actions