۱۳۸۷ فروردین ۲۶, دوشنبه

خستگی

خسته ام، خیلی.
ولی هنوز 5 هفته مونده.
و کلی بخش ها هنوز رو زمینه. هنوز یه بار هم تموم نشده، دوره کردن پیشکش!
خیلی خسته ام...

5 comments:

Iman گفت...

خسته و مونده نبینیمت دکتر...

Mohammad KhoshZaban گفت...

دلم تنگته ایمان، به گونه ی وخیمش!

ناشناس گفت...

برايت بسيار دعا ميكنم عزيز جان
ا.صفا

ناشناس گفت...

برايت بسيار دعا ميكنم عزيز جان
ا.صفا

Mohammad KhoshZaban گفت...

چی بگم ابراهیم؟ ممنونم، خیلی!