۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

an update

از دیشب بعد از شام، تو ذهنم این داره میچرخه:

هو الذی
أرسل
رسوله
بالـ "ـهدی" و "دین" "الحق"
لیـ"ـظهر"ه
علی "الدین کله"
و لو
"کره"
المشرکون


memetics زیباست...
خیلی

5 comments:

Sepehr Mohamadi گفت...

این آیه لزوما به رسول گرامی اسلام و دین ایشان اختصاص ندارد!
اسلام دین ابراهیم و موسی و عیسی بوده و آنها هم با دین حق آمدند تا بر همه ادیان غیر از این آئین غلبه کنند!
اینکه ما برای هر یک از ادیان این انبیاء الهی یک اسم گذاشتیم و آنها را متفاوت می دونیم! مشکل ماست!!!

سپهر

Mohammad KhoshZaban گفت...

به سپهر:
بله، حق با شماست. منتها آنچه که امروز هست اون دین نیست، و بسیارند ادیانی که به اسم اونها حرف میزنن، نمونه اش این وضع فجیع فعلی!

Sepehr Mohamadi گفت...

بله درست است!

در مورد اسلام اصلاحی هم، آنچه امروز هست، همان دینی که نازل شد نیست!

سپهر محمدی

Sepehr Mohamadi گفت...

اصطلاحی!

Mohammad KhoshZaban گفت...

اونکه دیگه قطعا!