۱۳۸۸ فروردین ۲۳, یکشنبه

دین به دنیا فروشان

از صبح این متن شکسپر جلو چشممه:

"And thus I clothe my naked villany
With odd old ends stol'n out of holy writ,
And seem a saint, when most I play the devil."
King Richard III (I, iii, 336-338)
تف بر این آدما، تف.

5 comments:

ایمان محمدی گفت...

چه انتخاب زیبایی بود برای
V for Vendetta

ایمان محمدی گفت...

اتفاقاً دیشب یاد این جمله افتادم که از هملت نقل کرده بود -- و چه داستان تراژیکیه هملت:
We are oft to blame in this—'tis too much proved—that with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself

Mohammad KhoshZaban گفت...

به ایمان:
What does that mean
Spare the rod
یادش بخیر
خداست این جمله ها
we do sugar o'er the devil himself

mojtaba گفت...

natoonestam manisho kamel befahmam!yani chi farsish
'?

Mohammad KhoshZaban گفت...

به مجتبی:
نمیشه عالی ترجمه اش کرد، یه چیزی تو این مایه ها

و اینگونه بدذاتی عیانم رو میپوشانم
با قطعاتی (به هم ریخته) دزدیده شده از کتاب مقدس (تظاهر به دینداری)،
و مقدس به نظر می آیم، آنگاه که بیش از همیشه شیطانیت میکنم