۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

فرسودگی

برای یک مسئله ساده پیش پا افتاده، آنقدر بحث می کنند، تا آدم را از خودش منزجر کنند.

9 comments:

حمیدرضا گفت...

تو هم که داری قاطی می کنی!!!؟؟

Mohammad KhoshZaban گفت...

به حمیدرضا:
خسته میشم، ناراحت میشم، ولی هیچ وقت قاطی نمیکنم به امید خدا.

آزاده گفت...

که آدم رو از "خودشون" منزجر میکنند
;)

Mohammad KhoshZaban گفت...

به خانم دکتر:
اون گویا عادی تره، ولی در مورد من انزجار از خودم ایجاد شد!

ناشناس گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=u9XpMB-a_Ew

Saban گفت...

چرا در مورد این پوفیوز و مناظره اش نمی نویسی؟!! یه کم فحش بده حالشو ببریم...

Saban گفت...

شبی که چشم هر عاقل سند بود،
یکی قانون جنگل را بلد بود!
ادب این سو، خرد این سو، در آن سوی،
خری جو خورده در حال لگد بود...

Saban گفت...

چنین گفت کورش به محمود مشنگ:
که ای چشم و ابرو و کاپشن قشنگ!
که از شرم گفتار و کردار تو،
جهان بر همه پارسیان گشته تنگ!

Saban گفت...

آن کس که طویله ها جوابش بکنند،
کمتر ز خر مرده حسابش بکنند،
این امت درمانده آلوده به جهل،
ترسم که دوباره انتخابش بکنند!