۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

فایده

دو سه روزی گذشت، خیلی مفید
استاد لطف کرد، و کلی نشاط رفت!

...چه حاجت که زیادت طلبیم؟

4 comments:

دکتر نفیس گفت...

شما ابوالفضل خان بیهقی نیستید احیانا؟ :دی

دکتر کوچولو گفت...

سلام
با اجازه لینکتون میکنم

دکتر گفت...

ممنون سر زدی این نوشته پایینیت بد نبود!اگه منظور از hagهمین پیرزن ها هستند واقعا تیره عقل بیدkn!
با این احساس لطیف چرا اومدی پزشکی پدر جان !

یک دانشجوی پزشکی گفت...

سلام
من با افتخار شما را لینک کردم
در صورت تمایل مرا لینک کنید....
ممنون